S oknami MIMA nebude vám zima...
Zadajte názov...

PLASTOVÉ OKNÁ A HLINÍKOVÉ OKNÁ NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Aké sú to plastové okná a hliníkové okná MIMA pre pasívne domy?

S neustálym rastom cien energie rastie počet ľudí, ktorí majú záujem riešiť svoje bývanie s vysokým dôrazom na úsporu energetických nákladov, hlavne okien pre pasívny dom. Preto naša firma prichádza na trh s oknami s vysokou tepelnou izoláciou MIMA ELEGANTMIMA EFORTE TOP, ktoré sú vybavené tretím celoobvodovým tesnením, tepelnoizolačným trojsklom (vyplnené argónom alebo kryptónom), dosahujú vynikajúce parametre okien pre pasívny dom a môžu byť dodávané aj s farebným hliníkovým Al clipom. Všetky tieto štandardy umožňujú dosiahnuť extrémne nízku hodnotu súčiniteľa prestupu tepla Uw = 0,71 W /m2.K pre okno MIMA ELEGANT , čím spĺňajú všetky kritériá nariadení o úspore energie (ENEV) a smerníc o zvukovej ochrane, okien vhodných pre pasívny dom.

Ročná spotreba energie na vykurovanie

druh stavby

panelové domy

novostavby

nízko-energetické domy

pasívne domy 

Ročná spotreba energie na vykurovanie

cca 200 kWh/m2/rok

100 kWh/m2/rok

50
kWh/m2.K

15 kWh/m2/rok

prestup tepla cez okno

Uw > 2,8 W/m2.K

Uw < 1,7 W/m2.K

Uw < 1,0 W/m2.K

Uw < 0,8 W/m2.

V nízkoenergetických a pasívnych domoch je vetranie zabezpečené riadeným vetraním, ktoré zabezpečí hygienicky požadovaný potrebný prívod čerstvého vzduchu, nie je potrebné, vetrať cez okná a nie je ani potrebné, aby boli všetky okná otváravé. Pomer otváravých a pevne zabudovaných okien je vecou projektu a dohody s architektom. V našich riešeniach odporúčame v každej miestnosti aspoň jedno otvárateľné okno, hoci pevné zasklenia sú lacnejšie a aj z hľadiska tepelných strát výhodnejšie. Výhodné je tiež čiastočné prekrytie okenného rámu tepelnou izoláciou a použitie tesniacich pásiek na dokonalé utesnenie styku medzi oknom a stenou.

Podceniť montáž plastových okien a hliníkových okien sa nevypláca.

V súčasnej dobe sa na Slovensku väčšina okien montuje klasickým spôsobom: okno sa pomocou montážnych kotiev upevní do muriva, následne sa vzniknutá špára medzi rámom a obvodovou stenou vypení PU penou, ktorú potom montážnik zaomieta vhodnou maltou. Málokto sa ale zamyslí nad tým, že takto vytvorená pripojovacia špára môže byť zdrojom budúcich problémov.

Čo rozumieme pod pripojovacou špárou plastových okien a hliníkových okien?

Pripojovacou špárou v tomto prípade rozumieme priestor medzi rámom okna a okrajom stavebného otvoru vytvoreného pre umiestnenie okna alebo dverí v obvodovej stene stavebného objektu. Už pri bežnom chode domácnosti, či už pri varení, praní, sušení, ale aj pri dýchaní ľudí,  dosiahne vlhkosť v miestnosti bez vetrania po niekoľkých hodinách takmer 100% a začne sa v miestach s najnižšou teplotou zrážať. Týmto miestom je okrem rohov alebo kútov zvnútra obvodových stien, taktiež pripojovacia špára okna. Materiál PU peny v špáre je však savý, takže sa vlhkosť dovnútra jeho štruktúry dostane a ak sa neodvetrá, tak tam aj dlhodobo pôsobí a PU penu zvetráva. Ďalším možným zdrojom vlhkosti v špáre je voda z vonkajšieho prostredia. Aby k tomuto javu nedochádzalo boli vyvinuté kvalitné paropriepustné a paronepriepustné pásky, ktoré eliminujú nedostatky klasickej montáže.

Montáž plastové okná a hliníkové okná - dlhodobé a správne riešenie.

Podľa zásady „ vnútri tesnejšie ako vonku “ použité pásky dokonale utesnia styk okno – stena. Kvalitná systémová PU pena tepelne ošetrí spoj, a pritom sa zachová princíp: z interiéru paronepriepustné – aby sa voda nedostala dnu do špáry z vnútorného prostredia a zároveň, aby neprepustila prípadnú vlhkosť zo špáry do vnútorného prostredia bytu. Z exteriéru paropriepustné fólie – aby prepustili možnú vlhkosť zo špáry do vonkajšieho prostredia, ale zároveň, aby nevpustili vlhkosť zvonka do špáry. Takto vyhotovený spoj potom zaručí, že prípadná vlhkosť, ktorá do spoja vnikne sa odvetrá, PU pena nezostane dlhodobo vlhká, čím sa eliminuje vznik tepelného mostu, následkom ktorého je vznik zdraviu škodlivých plesní na vnútornom okraji obvodovej steny stavebného otvoru.

Prečo okná plačú alebo zarosené sklá?

Po výmene okien za nové sa niekedy vyskytujú sťažnosti užívateľov na rosenie alebo kondenzáciu vodnej pary na oknách, presnejšie na sklách okien za určitých podmienok. Tento jav je spojený predovšetkým so zmenou klimatických podmienok v miestnostiach v dôsledku zlepšenia tesnosti okien. Tento istý problém sa môže vyskytnúť aj v novostavbách, nakoľko nové, kvalitné plastové okná sa vyznačujú podstatne zlepšenou tesnosťou. Rosenie skiel vzniká najmä pri nízkych teplotách v exteriéri. Čím je vyšší rozdiel teploty medzi exteriérom a interiérom, tým pri nižšej povrchovej teplote skla nastáva prirodzený fyzikálny jav - kondenzácia vodných pár. Čím je nižšia výmena vzduchu, tým je vyššia relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu v zimnom období. „Celé orosovanie nie je dôkaz nekvality okna, ba práve naopak, v mnohých prípadoch je to dôkaz kvality dobre tesniaceho okna."

Spôsob zamedzenia  vzniku a kondenzácie vlhkosti na povrchu skla je daný možnosťou eliminácie rizikových faktorov, ktoré kondenzáciu najčastejšie spôsobujú:

  1. Nesprávne a nedostatočné vetranie.
  2. Vysoká produkcia vodných pár v interiéri z varenia alebo z vlhkosti múrov.
  3. Prerušované kúrenie s vysokým poklesom teplôt.
  4. Nevhodný spôsob prúdenia vzduchu v miestnosti.

Správne vetranie je zvlášť dôležité pri nových kvalitných oknách. V zime vetráme dokorán otvoreným oknom päť až desať minút. Pri takomto vetraní dôjde k rýchlej výmene vzduchu a zároveň nedôjde k ochladeniu stien, ako sa to deje pri celodennom mierne pootvorenom okne. Ak budeme takto vetrať ráno, ale najmä večer pred spaním, tak odstránime náš problém, ktorým je orosovanie okien. Večerné vetranie je dôležité najmä preto, lebo počas noci dochádza prirodzeným vydychovaním k zvýšeniu vlhkosti v byte, čo je problém hlavne malých panelákových izieb.

Čiastočne je možné problém eliminovať aj usmernením prúdenia teplého vzduchu z vyhrievacieho telesa do priestoru medzi zasklením a záclonou. Všeobecne platí, že ťažké záclony, široké parapety a žalúzie situáciu zhoršujú.

Trápia vás zarosené plastové okná alebo hliníkové okná a hľadáte vinníka?

Rosenie vznikne vtedy, keď sa teplý a vlhký vzduch stretne s chladnejším povrchom. V prípade okien môže byť príčin hneď niekoľko. Dobrou správou je, že vo veľkej väčšine prípadov nie sú na vine samotné okná (naopak väčšinou je to známka toho, že okná dobre tesnia). Problém je skôr v spôsobe ich používania. Aby ste mohli s rosením - kondenzáciou účinne bojovať, musíte najprv zistiť, kde vzniká. Z tohto pohľadu rozlišujeme štyri možné príčiny a začneme u tých menej častých:

  1. Rosenie okenných skiel z vonkajšej strany je signálom, že okná majú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti. Vonkajšie sklo sa v tomto prípade ochladzuje viac, ako je teplota okolia a neohrieva sa prestupom tepla z vnútra von. Nejde teda o chybu, ale o prirodzený jav v dôsledku premenlivého vonkajšieho počasia, ktorému ťažko rozkážeme.
  2. Rosenie v priestore medzi sklami je spôsobené tým, že do priestoru medzi sklami, ktorý má byť správne hermeticky uzavretý, vniká vzduch. Môže to byť spôsobené prasklinou na skle alebo netesnosťou rámčeka a spojenia skiel. Každopádne v tomto prípade ide o chybu na okne, ktorú v prípade, že ste sklo alebo rámček nepoškodili sami, ihneď reklamujte.
  3. Rosenie rámu vo funkčnej škáre alebo z vnútornej strany môže mať viac príčin. Napríklad rosenie rámu môže byť spôsobené nesprávne realizovaným napojením okna na ostenie, kde chýba tepelná izolácia a tvoria sa tepelné mosty. Rám sa tak ochladzuje privádzaným studeným vzduchom zvonku a teplý vzduch vo vnútri miestnosti na ňom kondenzuje. Skutočnú príčinu musí odhaliť a riešiť odborník, ktorý by mal skontrolovať správnosť postupu inštalácie okien v porovnaní s projektom.
  4. Ďalšou príčinou môže byť nesprávne vetranie.
  5. Rosenie okenných skiel z vnútornej strany býva najčastejším problémom. Najmä pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách starších budov. Na svedomí ho môže mať nízka vnútorná povrchová teplota skla a vysoká vlhkosť v byte. Pri nových oknách, ktoré spĺňajú požiadavky najnovších noriem, by nemalo dochádzať k povrchovej kondenzácii. Ak áno, zamyslite sa nad spôsobom užívania vnútorného priestoru a nad dodržiavaním zásad správneho vetrania.

Pozor na vlhkosť plastových okien a hliníkových okien.

Najčastejšou príčinou rosenia okien z vnútornej strany je vysoká vlhkosť v miestnosti. S ňou sa môžete stretnúť nielen v novostavbách, ale aj v starších domoch alebo dokonca i v panelákoch. V niektorých účelových miestnostiach, ako sú kúpeľne alebo práčovne, sa s vyššou vlhkosťou počíta. I tak by ste mali mať pri kúpaní alebo sprchovaní zatvorené dvere, aby sa para zbytočne nešírila po domácnosti a rámy okien osušiť prípadne dezinfikovať. Vlhkosť zvyšuje tiež varenie (používajte digestory), sušenie bielizne, príliš veľa izbových rastlín, atď.

Aby vzduch mohol cirkulovať ako má, zdroj tepla by mal byť vždy umiestnený pod oknom alebo v jeho tesnej blízkosti. Pozor na závesy a žalúzie. Vnútorné žalúzie obmedzujú pohyb vzduchu po skle a môžu vznikať tzv. studené kapsy, v ktorých dochádza ku kondenzácii. V chladných dňoch preto žalúzie radšej vyťahujte.

Možné riešenie pre orosené plastové okná a hliníkové okná je veľmi jednoduché: vetrať dokorán otvoreným oknom, krátko najmä v zimnom období. Nie je dôležité vetrať veľa, ale vetrať účinne.

 
 
© Milan Magula - MIMA Všetky práva sú vyhradené.

Výroba kópií, použitie pre verejné produkcie sú bez súhlasu majiteľa zakázané!

Created by Peter Patocka